Keutamaan Puasa di Bulan Ramadhan 1-30

Keutamaan Puasa di Bulan Ramadhan 1-30 - Halo Bro Blog Panduan Startup, Pada Postingan yang anda baca kali ini dengan judul Keutamaan Puasa di Bulan Ramadhan 1-30, Saya telah mempersiapkan artikel ini dengan sebaik mungkin untuk anda baca dan ambil ilmu di dalamnya. Semoga isi Artikel Artikel Ramadhan, yang saya buat ini bisa anda pahami. Okelah, selamat membaca.

Judul : Keutamaan Puasa di Bulan Ramadhan 1-30
link : Keutamaan Puasa di Bulan Ramadhan 1-30

Baca juga


Keutamaan Puasa di Bulan Ramadhan 1-30

Keutamaan Puasa Hari Pertama Sampai Hari Terakhir Bulan Ramadhan

Sumber : Kitab “Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah”, tentang keutamaan bulan Ramadhan secara mendetail dari hari ke hari.

Rasulullah saw bersabda : “Sekiranya kalian mengetahui apa yang akan kamu dapatkan di bulan Ramadhan, niscaya kamu akan menambah rasa syukur kalian pada Allah swt”.

Pada awal malam Ramadhan Allah swt mengampuni seluruh dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan, meninggikan beribu-ribu derajat, membangunkan untuk kalian lima puluh ribu kota di surga. (Hari pertama sudah seperti itu, dosa-dosa kamu akan diampuni dan ditinggikan derajatnya, jadi jangan sampai kamu melewatkan puasa ramadhan)

Keutamaan hari ke-2 puasa Ramadhan merupakan Allah swt mencatat masing-masing ibadah kalian seperti ibadah satu tahun dan pahalanya seperti pahala seorang nabi, mencatat puasa kalian seperti puasa satu tahun.

Keutamaan hari ke-3 puasa Ramadhan merupakan Allah swt memberi kalian setiap rambut di tubuh kalian taman permata yang indah di surga Firdaus, di atasnya dua belas ribu tempat bermukim dari cahaya, di bawahnya dua belas ribu tempat istirahat dan di setiap lokasi istirahat terdapat bidadari, setiap hari seribu malaikat berkunjung dan setiap malaikat membawa hadiah untuk kalian.

Keutamaan hari ke-4 puasa Ramadhan merupakan Allah memberi kalian di surga Khuld tujuh puluh ribu istana dan di setiap istana terdapat tujuh puluh ribu rumah, di setiap tempat bermukim terdapat lima puluh ribu tempat istirahat dan di setiap lokasi istirahat terdapat bidadari dan setiap bidadari memiliki seribu perhiasan yang lebih baik dari dunia dan segala isinya.

Keutamaan hari ke-5 puasa ramadhan, Allah swt memberi kalian di surga Al-Ma’wa beribu-ribu kota, setiap kota terdapat seribu rumah, di setiap tempat bermukim terdapat seribu meja makan, di atas setiap meja makan tujuh puluh ribu tempat makanan, di setiap lokasi makanan tujuh puluh macam makanan yang tidak sama satu dengan yang lain.

Keutamaan hari ke-6 puasa ramadhan, Allah swt memberi kalian di surga Darus Salam seratus ribu kota, di setiap kota seratus perkampungan, di setiap perkampungan seratus ribu rumah, di setiap tempat bermukim seratus ribu tempat istirahat dari emas yang panjang, setiap tempat tidur panjangnya seribu hasta, di atas tempat istirahat ada bidadari sebagai pasangan yang berhias dengan tiga puluh ribu perhiasan dari permata putih dan permata merah, dan setiap bidadari membawa seratus pelayan.

Keutamaan hari ke-7 puasa ramadhan, Allah swt memberi kalian di surga Na’im pahala seperti pahala seribu syuhada’ dan empat puluh ribu orang yang benar.

Keutamaan hari ke-8 puasa Ramadhan, Allah swt memberi kalian pahala seperti pahala amal enam puluh ribu kawakan ibadah dan orang enam puluh ribu orang yang zuhud.

Keutamaan hari ke-9 puasa Ramadhan, Allah Azza wa Jalla memberi kalian apa yang di berikan kepada seribu ulama, seribu orang yang i’tikaf, dan seribu orang yang menyambung tali persaudaraan.

Keutamaan hari ke-10 puasa Ramadhan, Allah Azza wa Jalla memenuhi tujuh puluh ribu hajat, dan memohonkan ampunan untuk kalian matahari, bulan, bintang-bintang, fauna yang melata, burung, fauna buas, setiap bebatuan dan bongkahan tanah liat, setiap yang kering dan yang basah, setiap fauna di laut dan dedaunan di pepohonan.

Keutamaan hari ke-11 puasa Ramadhan, Allah Azza wa Jalla mencatat guna kalian pahala seperti pahala empat kali orang yang haji dan umrah, setiap yang haji bersama seorang Nabi, dan setiap yang umrah bersama orang yang benar dan yang syahid.

Keutamaan hari ke-12 puasa Ramadhan, Allah Azza wa Jalla menjadikan guna kalian keimanan yang dapat merubah keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan yang berlipat-ganda, dan menulis untuk kalian setiap kebaikan seribu kebaikan.

Keutamaan hari ke-13 puasa Ramadhan, Allah Azza wa Jalla menulis untuk kalian pahala seperti pahala ibadah penduduk Mekkah dan Madinah, dan Allah memberi kalian syafaat sejumlah bebatuan dan bongkahan tanah liat yang ada di antara Mekkah dan Madinah.

Keutamaan hari ke-14 puasa Ramadhan, Kalian seperti berjumpa dengan Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud dan Sulaiman, dan seperti beribadah guna Allah Azza wa Jalla bersama masing-masing Nabi selama dua ratus tahun.

Keutamaan hari ke-15 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla menunaikan guna kalian hajat-hajatdunia dan akhirat, memberi kalian apa yang di berikan untuk Nabi Ayyub; seluruh malaikat pemikul Arasy memohonkan ampunan untuk kalian, dan pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan memberi kalian empat puluh cahaya, sepuluh cahaya dari sebelah kanan kalian, sepuluh dari sebelah kiri kalian, sepuluh dari depan kalian, dan sepuluh cahaya dari belakang kalian.

Keutamaan hari ke-16 puasa ramadhan, Allah swt akan memberi kalian pada hari kalian dibangkitkan dari kubur enam puluh pakaian untuk kalian pakai, enam puluh onta untuk kalian kendarai, dan Allah swt mengirimkan awan untuk menaungi kalian dari sengatan panas hari itu.

Keutamaan hari ke-17 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla menyatakan: “sungguh Aku telah mengampuni mereka dan bapak-bapak mereka, Aku akan lindungi mereka dari azab hari kiamat.”

Keutamaan hari ke-18 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla mengajak malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pemikul Arasy dan Al-Karubin agar memohonkan ampunan untuk ummat Muhammad saw sampai tahun berikutnya, dan Allah Azza wa Jalla memberikan pada kalian pahala seluruh syuhada’ Badar.

Keutamaan hari ke-19 puasa ramadhan, Semua malaikat langit dan bumi minta izin guna Tuhannya untuk berziarah ke kuburan kalian setiap hari, dan setiap malaikat membawa hadiah dan minuman untuk kalian.

Keutamaan hari ke-20 puasa ramadhan, pada suatu hari Allah Azza wa Jalla mengutus guna kalian tujuh puluh Malaikat untuk menjaga kalian dari setiap setan yang terkutuk; Allah Azza wa Jalla mencatat guna kalian setiap hari kalian puasa seperti berpuasa seratus tahun; menjadikan parit antara kalian dan neraka; memberi kalian pahala orang yang termaktub dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qu’an; Allah Azza wa Jalla mencatat guna kalian setiap pena Jibril (as) sebagai ibadah satu tahun; memberikan pada kalian pahala tasbih Arasy dan Kursi; dan memberi pasangan untuk kalian setiap ayat Al-Qur’an seribu bidadari.

Keutamaan hari ke-21 puasa ramadhan, Allah swt meluaskan kuburan kalian seribu farsakh, menghilangkan dari kalian kegelapan dan kesepian, menjadikan kuburan kalian seperti kuburan seluruh syuhada’, dan menjadikan wajah kalian seperti wajah Yusuf bin Ya’qub (as).

Keutamaan hari ke-22 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla akan mengutus guna kalian malaikat maut seperti pada seluruh Nabi saw, menyelamatkan kalian dari keganasan malaikat Munkar dan Nakir, dan menghilangkan dari kalian penderitaan dunia dan akhirat.

Keutamaan hari ke-23 puasa ramadhan, kalian akan melintasi shirathal mustaqim bersama semua Nabi, shiddiqin dan syuhada’, dan pahala kalian seperti memberi makanan guna masing-masing anak yatim dari ummatku dan seperti memberi pakaian guna masing-masing yang telanjang dari ummatku.

Keutamaan hari ke-24 puasa ramadhan, kalian tidak akan keluar dari dunia kecuali kalian menonton kedudukannya di surga;, setiap kalian diberi pahala seribu orang yang sakit, seribu pahala orang yang merantau untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, kalian diberi pahala seribu pembebasan dari keturunan nabi Ismail (as).

Keutamaan hari ke-25 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla membangunkan untuk kalian di bawah Arasy seribu menara hijau, di atas setiap menara terdapat kemah dari cahaya, dan Allah Tabaraka wa ta’ala berfirman: “Wahai ummat Muhammad, Aku merupakan Tuhan dan kalian merupakan hamba-Ku, bernaunglah kalian di bawah Arasy-Ku di menara-menara ini, makan dan minumlah sepuas kalian, jangan fobia dan jangan sedih; wahai ummat Muhammad, demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku akan mengirim kalian ke surga, kalian akan dibanggakan oleh orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir, Aku akan memberikan pada setiap kalian seribu mahkota dari cahaya, kendaraan onta yang Kuciptakan dari cahaya, tali kendalinya dari cahaya dan pada tali kendali itu terdapat seribulingkaran yang terbuat dari emas, dan pada setiap lingkaran berdiri malaikat, dan setiap malaikat memegang tongkat dari cahaya sehingga kalian memasuki surga tanpa dihisab.

Keutamaan hari ke-26 puasa ramadhan, Allah swt memandang kalian dengan kasih sayang-Nya, kemudian memaafkan seluruh dosa kalian kecuali sogokan dan hartanya; Allah swt mensucikan tempat tinggal kalian setiap hari tujuh puluh ribu kali dari ghibah dan dusta.

Keutamaan hari ke-27 puasa ramadhan, kalian seperti menolong masing-masing mukmin dan mukminah, memberi pakaian pada tujuh puluh ribu orang yang telanjang, membantu seribu orang yang menjalin tali persaudaraan; kalian seperti memperhatikan semua kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla guna semua Nabi-Nya.

Keutamaan hari ke-28 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla menjadikan guna kalian di surga Al-Khuld seratus ribu kota dari cahaya, memberi kalian di surga Al-Ma’wa seratus ribu istana dari perak; memberi kalian di surga Al-Jalal tiga ratus ribu mimbar (tempat yang tinggi) yang terbuat dari misik, di setiap mimbar seribu tempat bermukim dari za’faran

Keutamaan hari ke-29 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla memberi kalian beribu-ribu tempat tinggal dan di setiap tempat bermukim terdapat menara putih, di setiap menara terdapat tempat tidur dari kafur putih dilengkapi dengan seribu permadani dari sutera hijau, di setiap permadani disiapkan bidadari yang dihiasi dengan tujuh puluh ribu hiasan, di kepalanya seribu hiasan dari permata

Keutamaan hari ke-30 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla menulis untuk kalian setiap hari sebelumnya pahala seribu suhada’ dan seribu orang yang benar; Allah Azza wa Jalla menulis untuk kalian seperti beribadah lima puluh tahun; Allah Azza wa Jalla menulis untuk kalian untuk setiap hari seperti puasa dua ribu hari, dan mengangkat derajat kalian) Bulan Ramadhan biasanya sekitar 30 hari atau 29 hari karena memakai perhitungan peredaran bulan


Demikianlah Artikel Keutamaan Puasa di Bulan Ramadhan 1-30

Sekianlah postingan Keutamaan Puasa di Bulan Ramadhan 1-30 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sedang membaca artikel Keutamaan Puasa di Bulan Ramadhan 1-30 dengan alamat link https://www.wkyes.me/2018/05/keutamaan-puasa-di-bulan-ramadhan-1-30.html

0 comments:

Post a Comment