Keutamaan Puasa di Bulan Ramadhan 1-30

Keutamaan Puasa Hari Pertama Sampai Hari Terakhir Bulan Ramadhan

Sumber : Kitab “Fadhâil Al-Asyhur Ats-Tsalâtsah”, tentang keutamaan bulan Ramadhan secara mendetail dari hari ke hari.

Rasulullah saw bersabda : “Sekiranya kalian mengetahui apa yang akan kamu dapatkan di bulan Ramadhan, niscaya kamu akan menambah rasa syukur kalian pada Allah swt”.

Pada awal malam Ramadhan Allah swt mengampuni seluruh dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan, meninggikan beribu-ribu derajat, membangunkan untuk kalian lima puluh ribu kota di surga. (Hari pertama sudah seperti itu, dosa-dosa kamu akan diampuni dan ditinggikan derajatnya, jadi jangan sampai kamu melewatkan puasa ramadhan)

Keutamaan hari ke-2 puasa Ramadhan merupakan Allah swt mencatat masing-masing ibadah kalian seperti ibadah satu tahun dan pahalanya seperti pahala seorang nabi, mencatat puasa kalian seperti puasa satu tahun.

Keutamaan hari ke-3 puasa Ramadhan merupakan Allah swt memberi kalian setiap rambut di tubuh kalian taman permata yang indah di surga Firdaus, di atasnya dua belas ribu tempat bermukim dari cahaya, di bawahnya dua belas ribu tempat istirahat dan di setiap lokasi istirahat terdapat bidadari, setiap hari seribu malaikat berkunjung dan setiap malaikat membawa hadiah untuk kalian.

Keutamaan hari ke-4 puasa Ramadhan merupakan Allah memberi kalian di surga Khuld tujuh puluh ribu istana dan di setiap istana terdapat tujuh puluh ribu rumah, di setiap tempat bermukim terdapat lima puluh ribu tempat istirahat dan di setiap lokasi istirahat terdapat bidadari dan setiap bidadari memiliki seribu perhiasan yang lebih baik dari dunia dan segala isinya.

Keutamaan hari ke-5 puasa ramadhan, Allah swt memberi kalian di surga Al-Ma’wa beribu-ribu kota, setiap kota terdapat seribu rumah, di setiap tempat bermukim terdapat seribu meja makan, di atas setiap meja makan tujuh puluh ribu tempat makanan, di setiap lokasi makanan tujuh puluh macam makanan yang tidak sama satu dengan yang lain.

Keutamaan hari ke-6 puasa ramadhan, Allah swt memberi kalian di surga Darus Salam seratus ribu kota, di setiap kota seratus perkampungan, di setiap perkampungan seratus ribu rumah, di setiap tempat bermukim seratus ribu tempat istirahat dari emas yang panjang, setiap tempat tidur panjangnya seribu hasta, di atas tempat istirahat ada bidadari sebagai pasangan yang berhias dengan tiga puluh ribu perhiasan dari permata putih dan permata merah, dan setiap bidadari membawa seratus pelayan.

Keutamaan hari ke-7 puasa ramadhan, Allah swt memberi kalian di surga Na’im pahala seperti pahala seribu syuhada’ dan empat puluh ribu orang yang benar.

Keutamaan hari ke-8 puasa Ramadhan, Allah swt memberi kalian pahala seperti pahala amal enam puluh ribu kawakan ibadah dan orang enam puluh ribu orang yang zuhud.

Keutamaan hari ke-9 puasa Ramadhan, Allah Azza wa Jalla memberi kalian apa yang di berikan kepada seribu ulama, seribu orang yang i’tikaf, dan seribu orang yang menyambung tali persaudaraan.

Keutamaan hari ke-10 puasa Ramadhan, Allah Azza wa Jalla memenuhi tujuh puluh ribu hajat, dan memohonkan ampunan untuk kalian matahari, bulan, bintang-bintang, fauna yang melata, burung, fauna buas, setiap bebatuan dan bongkahan tanah liat, setiap yang kering dan yang basah, setiap fauna di laut dan dedaunan di pepohonan.

Keutamaan hari ke-11 puasa Ramadhan, Allah Azza wa Jalla mencatat guna kalian pahala seperti pahala empat kali orang yang haji dan umrah, setiap yang haji bersama seorang Nabi, dan setiap yang umrah bersama orang yang benar dan yang syahid.

Keutamaan hari ke-12 puasa Ramadhan, Allah Azza wa Jalla menjadikan guna kalian keimanan yang dapat merubah keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan yang berlipat-ganda, dan menulis untuk kalian setiap kebaikan seribu kebaikan.

Keutamaan hari ke-13 puasa Ramadhan, Allah Azza wa Jalla menulis untuk kalian pahala seperti pahala ibadah penduduk Mekkah dan Madinah, dan Allah memberi kalian syafaat sejumlah bebatuan dan bongkahan tanah liat yang ada di antara Mekkah dan Madinah.

Keutamaan hari ke-14 puasa Ramadhan, Kalian seperti berjumpa dengan Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud dan Sulaiman, dan seperti beribadah guna Allah Azza wa Jalla bersama masing-masing Nabi selama dua ratus tahun.

Keutamaan hari ke-15 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla menunaikan guna kalian hajat-hajatdunia dan akhirat, memberi kalian apa yang di berikan untuk Nabi Ayyub; seluruh malaikat pemikul Arasy memohonkan ampunan untuk kalian, dan pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan memberi kalian empat puluh cahaya, sepuluh cahaya dari sebelah kanan kalian, sepuluh dari sebelah kiri kalian, sepuluh dari depan kalian, dan sepuluh cahaya dari belakang kalian.

Keutamaan hari ke-16 puasa ramadhan, Allah swt akan memberi kalian pada hari kalian dibangkitkan dari kubur enam puluh pakaian untuk kalian pakai, enam puluh onta untuk kalian kendarai, dan Allah swt mengirimkan awan untuk menaungi kalian dari sengatan panas hari itu.

Keutamaan hari ke-17 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla menyatakan: “sungguh Aku telah mengampuni mereka dan bapak-bapak mereka, Aku akan lindungi mereka dari azab hari kiamat.”

Keutamaan hari ke-18 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla mengajak malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pemikul Arasy dan Al-Karubin agar memohonkan ampunan untuk ummat Muhammad saw sampai tahun berikutnya, dan Allah Azza wa Jalla memberikan pada kalian pahala seluruh syuhada’ Badar.

Keutamaan hari ke-19 puasa ramadhan, Semua malaikat langit dan bumi minta izin guna Tuhannya untuk berziarah ke kuburan kalian setiap hari, dan setiap malaikat membawa hadiah dan minuman untuk kalian.

Keutamaan hari ke-20 puasa ramadhan, pada suatu hari Allah Azza wa Jalla mengutus guna kalian tujuh puluh Malaikat untuk menjaga kalian dari setiap setan yang terkutuk; Allah Azza wa Jalla mencatat guna kalian setiap hari kalian puasa seperti berpuasa seratus tahun; menjadikan parit antara kalian dan neraka; memberi kalian pahala orang yang termaktub dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qu’an; Allah Azza wa Jalla mencatat guna kalian setiap pena Jibril (as) sebagai ibadah satu tahun; memberikan pada kalian pahala tasbih Arasy dan Kursi; dan memberi pasangan untuk kalian setiap ayat Al-Qur’an seribu bidadari.

Keutamaan hari ke-21 puasa ramadhan, Allah swt meluaskan kuburan kalian seribu farsakh, menghilangkan dari kalian kegelapan dan kesepian, menjadikan kuburan kalian seperti kuburan seluruh syuhada’, dan menjadikan wajah kalian seperti wajah Yusuf bin Ya’qub (as).

Keutamaan hari ke-22 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla akan mengutus guna kalian malaikat maut seperti pada seluruh Nabi saw, menyelamatkan kalian dari keganasan malaikat Munkar dan Nakir, dan menghilangkan dari kalian penderitaan dunia dan akhirat.

Keutamaan hari ke-23 puasa ramadhan, kalian akan melintasi shirathal mustaqim bersama semua Nabi, shiddiqin dan syuhada’, dan pahala kalian seperti memberi makanan guna masing-masing anak yatim dari ummatku dan seperti memberi pakaian guna masing-masing yang telanjang dari ummatku.

Keutamaan hari ke-24 puasa ramadhan, kalian tidak akan keluar dari dunia kecuali kalian menonton kedudukannya di surga;, setiap kalian diberi pahala seribu orang yang sakit, seribu pahala orang yang merantau untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, kalian diberi pahala seribu pembebasan dari keturunan nabi Ismail (as).

Keutamaan hari ke-25 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla membangunkan untuk kalian di bawah Arasy seribu menara hijau, di atas setiap menara terdapat kemah dari cahaya, dan Allah Tabaraka wa ta’ala berfirman: “Wahai ummat Muhammad, Aku merupakan Tuhan dan kalian merupakan hamba-Ku, bernaunglah kalian di bawah Arasy-Ku di menara-menara ini, makan dan minumlah sepuas kalian, jangan fobia dan jangan sedih; wahai ummat Muhammad, demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku akan mengirim kalian ke surga, kalian akan dibanggakan oleh orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir, Aku akan memberikan pada setiap kalian seribu mahkota dari cahaya, kendaraan onta yang Kuciptakan dari cahaya, tali kendalinya dari cahaya dan pada tali kendali itu terdapat seribulingkaran yang terbuat dari emas, dan pada setiap lingkaran berdiri malaikat, dan setiap malaikat memegang tongkat dari cahaya sehingga kalian memasuki surga tanpa dihisab.

Keutamaan hari ke-26 puasa ramadhan, Allah swt memandang kalian dengan kasih sayang-Nya, kemudian memaafkan seluruh dosa kalian kecuali sogokan dan hartanya; Allah swt mensucikan tempat tinggal kalian setiap hari tujuh puluh ribu kali dari ghibah dan dusta.

Keutamaan hari ke-27 puasa ramadhan, kalian seperti menolong masing-masing mukmin dan mukminah, memberi pakaian pada tujuh puluh ribu orang yang telanjang, membantu seribu orang yang menjalin tali persaudaraan; kalian seperti memperhatikan semua kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla guna semua Nabi-Nya.

Keutamaan hari ke-28 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla menjadikan guna kalian di surga Al-Khuld seratus ribu kota dari cahaya, memberi kalian di surga Al-Ma’wa seratus ribu istana dari perak; memberi kalian di surga Al-Jalal tiga ratus ribu mimbar (tempat yang tinggi) yang terbuat dari misik, di setiap mimbar seribu tempat bermukim dari za’faran

Keutamaan hari ke-29 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla memberi kalian beribu-ribu tempat tinggal dan di setiap tempat bermukim terdapat menara putih, di setiap menara terdapat tempat tidur dari kafur putih dilengkapi dengan seribu permadani dari sutera hijau, di setiap permadani disiapkan bidadari yang dihiasi dengan tujuh puluh ribu hiasan, di kepalanya seribu hiasan dari permata

Keutamaan hari ke-30 puasa ramadhan, Allah Azza wa Jalla menulis untuk kalian setiap hari sebelumnya pahala seribu suhada’ dan seribu orang yang benar; Allah Azza wa Jalla menulis untuk kalian seperti beribadah lima puluh tahun; Allah Azza wa Jalla menulis untuk kalian untuk setiap hari seperti puasa dua ribu hari, dan mengangkat derajat kalian) Bulan Ramadhan biasanya sekitar 30 hari atau 29 hari karena memakai perhitungan peredaran bulan
Read More »

Cara Mengatasi Kartu Telkomsel (Kartu AS) yang sudah di Blokir Oleh Provider

Cara Mengatasi Kartu Telkomsel (Kartu AS) yang sudah di Blokir Oleh ProviderUntuk mengatasi kartu telkomsel (as) yang sudah diblokir, kamu harus registrasi ulang kartunya. maka dari itu saya akan membagikan cara registrasi kartu telkomsel (AS) yang sudah terblokir oleh provider. Cara ini sudah saya lakukan dan berhasil 100%.

Sebenarnya cara ini sudah banyak yang tahu. Tapi sebagian temen-temen saya mungkin membutuhkan cara yang benar-benar bisa dipercaya.

Berikut ini adalah pertanyaan yang sering diajukan oleh temen-temen di luar sana :

 • cara registrasi ulang kartu simpati ke 4444 
 • cara registrasi ulang kartu telkomsel 
 • registrasi kartu telkomsel online 
 • registrasi ulang telkomsel online 
 • cek registrasi telkomsel 
 • cara registrasi ulang kartu prabayar telkomsel 
 • cara registrasi telkomsel lewat sms
Cara yang saya bagikan ini hanya bisa dilakukan jika kamu hanya bermasalah dengan registrasi ulang, bukan masalah habisnya masa tenggang. Seperti pengalaman saya, sudah beberapa kali diperingatkan untuk registrasi ulang, tapi saya tidak mengabaikannya dan akhirnya nomor kartu as saya tidak bisa digunakan untuk menelpon dan sms, tapi masih bisa menerima telpon dan sms.

Baiklah langsung saja ke intinya biar cepet selesai masalahnya.

Sebelum melakukan registrasi ulang kamu harus mempersiapkan data tersebut di bawah ini :

 • NIK, dan
 • No.KK
Kamu bisa melihat NIK di KK.

Oke. Sekarang kita eksekusi.

Berikut ini adalah langkah untuk registrasi ulang kartu telkomsel AS :

 1. Aktifkan Hp kamu yang di dalamnya terdapat nomor yang sudah diblokir.
 2. Ketik *444*NIK*NoKK#
 3. Call
Selamat.. Kartu anda berhasil diaktifkan :)

Demikianlah Tips tentang cara registrasi ulang Telkomsel (Kartu As) yang sudah diblokir oleh Provider. 

Sekian dari saya. Silakan simpan artikel ini agar mudah dicari ketika anda membutuhkan, dan jangan sungkan-sungkan untuk membagikan ke temen-temen agar mereka juga mendapat manfaatnya.

Terima Kasih :)
Read More »

Cara Membuat Artikel Mudah Tanpa Berhenti di Tengah Jalan

Cara Membuat Artikel Mudah Tanpa Berhenti di Tengah Jalan


Kali ini saya akan mengupas masalah nulis artikel berhenti di tengah jalan. Pernah kan, ngalamin kejadian kek gini?

Jika kejadian ini terjadi pada dirimu Sob, berarti kamu perlu membaca artikel ini sampai habis, karena di artikel ini terdapat alasan kenapa sampai kamu berhenti menulis di tengah jalan dan di artikel ini pula, saya sudah siapkan solusinya. Penasaran kan?

Yuk Check It Dot.

Ada beberapa alasan yang menjadikan kamu berhenti menulis di tengah jalan Sob. Inilah penyebab (biang keroknya :D)

Tidak punya tujuan

Waduh. Menulis nggak ada tujuan? Itu artinya kamu keluar jalan-jalan tapi entah kemana perginya mengikuti perasaan dan setelah muter-muter gak jelas akhirnya pulang ke rumah. Ini sangat kocak Sob. Kamu nggak bakalan selesai nulisnya kalo nggak punya tujuan.

Tidak menguasai materi

Yes. Tidak menguasai materi membuat kamu berhenti menulis di tengah jalan karena kebingungan. Itu sudah pasti, karena materi adalah inti dari artikel yang kamu buat. Tidak menguasai materi sama artinya tidak tau tujuan dari menulis artikel itu sendiri. Menulis tanpa tujuan? Hmm sangat aneh kan? :D

Terlalu banyak materi tapi tidak dibatasi

Nah. Kalo yang satu ini nih kebalikannya dari poin sebelumnya. Kamu punya banyak materi bahkan kamu menguasai semua materinya dengan baik, tapi kamu membiarkan pikiranmu bebas berimaginasi dan ketikan jarimu tak dibatasi, maka yang terjadi adalah munculnya rasa bosan.

Yups. Karena kebanyakan materi akhirnya terjadi pengembangan pada tulisan yang kamu buat, otakmu terpaksa harus berpikir berlipat-lipat, durasi waktunya pun menjadi lebih lama.

Jadi bayangkan saja yang seharusnya membuat artikel hanya butuh satu jam, kalo ini menghabiskan waktu seharian. Capek kan? Capek banget pastinya.

Tidak ada draftnya

Kalo kamu nulis tapi nggak ada draftnya (layoutnya), poin-poin yang akan dibahas, itu akan membuatmu kebingungan di tengah jalan. Karena ibaratnya kamu ingin pergi ke amerika, tapi nggak tau jalannya. Ya mungkin kamu akan sampai Amerika, tapi mungkin juga berhenti di tengah jalan karena masuk hutan :D

Menginginkan kesempurnaan padahal ceritanya belum sempurna

Belum selesai buat artikelnya udah diedit. Baru nulis satu kalimat udah di edit. Baru nulis satu paragraf udah di edit.  Baru nulis satu kata aja udah di edit. Dan yang paling parah adalah baru nulis satu huruf aja udah di edit. Itu bakalan bikin kamu berhenti menulis di tengah jalan bro sis.

Tergoda rayuan

Menulis membutuhkan waktu yang cukup panjang, membutuhkan tempat yang nyaman, membutuhkan ketenangan pikiran. Untuk menulis paling tidak kita membutuhkan 1-2 jam, ini belum temasuk proses editingnya.

Jadi, sangat memungkinkan jika kita tergoda oleh rayuan, entah itu tergoda rayuan chat pasangan, game (online) yang mengasyikkan, sosial media yang bikin kegeraman, dsb. Intinya semua hal yang menggoda itu membuat kita berhenti menulis di tengah jalan.

Ada bencana alam

Kabur dong wkwk

Font tulisan yang monoton

Ternyata nih Sob, kalo kamu nulisnya langsung di hp atau di PC, ternyata gaya tulisan sangat mempengaruhi mood (perasaan) saat nulis lho. Seperti pengalaman saya, pas saya menulis pake font bawaan Hp ataupun PC, seringkali saya mengalami pemberhentian mendadak di tengah jalan, dan sering juga perjalanannya tidak saya lanjutkan.

Tau kan font bawaan Hp dan PC?

Font calibri/arial kalo nggak salah. Pake font kayak gitu jujur saja ya, ngebosenin, bikin mata nggak nyaman. Dan benar, setelah saya ganti font defaultnya dengan font yang lebih bergaya, mood nulis saya meningkat drastis dan jujur saja saya merasa nyaman dan betah berlama-lama.

Saya pake font yang tidak kaku, yaitu font cocky cocky kalo nggak salah (bukan chocolat*s ya :D). Ciri-cirinya adalah tidak bersudut, dan sepertinya saya sering menemui font ini di novel-novel cewek (feminim) :D

Nah itu semua adalah penyebab yang menjadikanmu berhenti menulis di tengah jalan Sob. Dan sekarang adalah saatnya saya memberikan solusi biar semua masalah itu bisa teratasi tanpa kamu sadari :)

Ini dia beberapa hal yang harus kamu lakukan agar tulisanmu cepat terselesaikan.

Menentukan tujuan

Langkah pertama yang menjadi kunci kesuksesan menulis adalah menentukan Tujuan. Tujuan adalah inti dari sebuah tulisan, dengan menentukan tujuan maka kita akan lebih fokus dan lebih cepat menyelesaikan sebuah karangan.

Membaca materi yang berkaitan

Agar kita dapat menyelesaikan sebuah tulisan dengan cepat maka kita harus menguasai materinya dan membaca tulisan yang berkaitan (dalam bahasa kerennya "referensi"), maka karangan artikel yang kita buat akan cepat terselesaikan, karena nggak kehabisan materi. Ibaratnya motor ada bensinnya Sob.

Membuat draft awal (layout)

Membuat draft ibaratnya menentukan check point atau jalan-jalan yang harus dilalui. Dengan membuat draft, maka perjalanannya akan lancar tanpa hambatan (bahasa kerennya lancar jaya).

Menulis sekarang tanpa memikirkan kesalahan dan kekurangan

Tulis aja anjoott.. nggak usah mikirin kesalahan dan kekurangannya dulu, yang ting jadi dulu. Kalo baru nulis aja udah mikirin kekurangannya bakalan nggak jadi-jadi. Mikir kekurangan itu nanti di tahap editing.

Selesai

Hmm... saya rasa tips ini sangat manjur, karena dengan tips seperti ini saya sukses membuat artikel ini dengan baik dan lancar jaya.

Nggak percaya???

Buktikan aja sendiri Sob.

Dari saya sekian dulu tentang nulis artikel berhenti di tengah jalan. Jika kamu punya tips lainnya jangan sungkan-sungkan untuk menambahkannya di kolom komentar Sob, biar saya dan temen-temen pembaca setia blog ini tambah semangat nulis artikel blognya.

Jangan lupa bagikan ke temen-temen lainnya agar mereka juga mendapatkan manfaatnya dari tips manjur yang sudah saya share ini.

Semoga bermanfaat

Terima Kasih :)
Read More »

Daftar Prolog Novel yang Berkualitas

Daftar Prolog Novel yang Berkualitas


Halo Sob. Pada artikel kali ini saya akan membicarakan tentang kelompok prolog novel yang berkualitas. Jika anda saat ini sedang mencarikelompok prolog novel yang berkualitas, makaberikut jawaban sekaligus penyelesaian dari pertanyaan yang anda pertanyakan Sob.

Banyak sekali temen-temen yang keadaan bingung mencari kelompok prolog novel yang cocok dengan novel yang sedang dibuatnya. Padahal masalah semacam itu ialah masalah yang paling sederhana.

Berikut ini pertanyaan seputar prolog novel :

1. misal prolog perkenalan

2. misal prolog novel persahabatan

3. misal prolog novel singkat

4. misal prolog wattpad

5. misal prolog novel fantasi

6. misal prolog makalah (bukan Novel)

7. misal prolog perjuangan

8. prolog novel cinta

Baiklah, di tulisan ini saya bakal memberikansejumlah pilihan yang barangkali akan menciptakan masalah yang sedang anda permasalahkan menjadi terasa ringan, bahkan bakal merasa bahwa tersebut bukan masalah. Yuk.. Check it dot. Bacanya tidak boleh terlalu tegang Sob. Santai aja.

Untuk menggali prolog novel yang dan pas cocok dengan novel yang sedang anda buat, kamu dapat memilih sejumlah pilihan yang saya siapkan di tulisan ini. Namun sebelum anda memilih di antara atau salah semuanya,anda harus menilai dulu prolog novel laksana apa yang anda inginkan. Kamu pun harus menilai dulu genrenya, tentunya ialah genre novel yang cocok dengan genre novel yang hendak kamu buat.

Dengan teknik tersebut, maka anda akan dengan cepatmengejar prolog novel yang berbobot dan cocok dengan yang anda inginkan. Atau dalam bahasa kerennya yakni relevan.

Jadi gampangnya begini Sob. Kalau kamu hendak membuat novel dengan genre paranormal, maka carilah dan pilihlah prolog-prolog novel lyang bergenre paranormal, Kalo bergenre teen fiction, carinya yang teen Fiction, Kalo genrenya fan fiction, carinya yang fan fiction, kalo genrenya romance, carinya yang romance, kalo genrenya Science fiction maka carinya yang science fiction, dst. Jangan hingga salah Sob, sebab bakalan buat pembaca nggak penasaran sama isi novelmu.

Berikut ini ialah beberapa pilihan yang dapat kamu pilih cocok dengan selaramu Sob.

Prolog Novel di wattpad yang Sudah Diterbitkan atau Sedang dalam proses Penerbitan.

Jika anda memilih opsi yang kesatu ini, kamu melulu perlu menggali prolog novel di wattpad yang statusnya ialah sedang dalam proses penerbitan atau telah terbit. Karena statusnya sedang atau telah diterbitkan, maka telah dapat dijamin bahwa seluruh elemen yang terdapat di dalam novel itu berkualitas, termasuk pun prolognya. Jika tidak percaya silakan cek kini Sob.

Langkah-langkahnya ialah buka akun wattpadmu dan cari novel yang sedang trending atau yang poin ratingnya ramping (100-1), seringkali ada sejumlah novel yang terdapat tulisannya (sedang dalam penerbitan atau telah diterbitkan). Kemudian lihat dan simaklah prolognya, disitu anda akan mengejar prolog novel yang berkualitas. Pastikan novel yang anda cari relevan dengan novelmu.

Prolog Novel di Wattpad yang Viewernya Banyak Tapi Komentarnya sedikit

Di pilihan yang kedua ini barangkali sangat jarang anda temui, atau bahkan nggak ada, sebab semua novel yang terdapat di wattpad terlebih lagi yang viewernya banyak, tentu ada komentarnya.

Alright Sob. Maksud saya ialah prolog novel di wattpad yang tidak sedikit viewernya dan nggak terdapat komentar negatifnya berhubungan penyusunan kalimatnya maupun lainnya yang sehubungan dengan ketentuan-ketentuan prolog novel.

Untuk membuktikannya, coba anda baca dengan cermat prolog novel yang sudah anda temukan itu. Jika anda merasa nyaman dan tertarik untuk menyimak isi novelnya, maka dengan kata lain itulah misal prolog novel yang sedang anda cari Sob.

Prolog Novel yang Sudah Diterbitkan

Di pilihan yang ketiga ini nyaris sama dengan opsi yang kesatu . Yang membedakan ialah di pilihan yang kesatu medianya ialah wattpad. Berbeda dengan pilihan ketiga ini, yang memakai media langsung dari buku/novel yang telah diterbitkan.

Kekurangan dari pilihan yang kesatu ialah masih adanya bisa jadi kesalahan ataupun kelemahan dalam penulisan prolog novel yang terdapat di wattpad tersebut, karena dapat saja sesudah diterbitkan prolog novelnya merasakan perubahan pada ketika mendapat review dari kesebelasan editing penerbit.

Jadi kalo anda memilih pilihan yang ketiga ini pastinya lebih terjamin kualitasnya, sebab sudah pasti novel yang telah diterbitkan sudah melalui sekian banyak tahap review dan lolos.

Namun, andai kamu tidak cukup puas dengan pilihan ketiga ini, maka alternatifnya ialah opsi yang keempat.

Prolog Novel Milik Para Penulis Buku Best Seller dan Mega Seller.

Nah... nah... nah... ini dia prolog novel yang nggak butuh lagi diragukan kualitasnya. Buku novel best seller pastinya mempunyai kekuatan yang powerfull, maka prolog novel yang diciptakan oleh semua penulis best seller tentunya pun sudah terjamin kualitasnya, sebab mereka tahu betul tentang teknik membuat prolog novel yang dapat mengikat pembacanya. Di samping itu, mereka pun tak melalaikan ketentuan-ketentuan lazimnya yang cocok dengan aturan penulisan novel yang baik dan benar.

Pilihan ini menurut keterangan dari saya paling tepat untuk anda pilih, sebab ibaratnya andai kita memerlukan penuntun, maka mentor yang berpengalamanlah yang sesuai untuk menjadi penuntun.

Untuk menggali novel-novel best seller, kamu dapat mencarinya di google Sob. Biasanya tidak sedikit novel familiar yang telah dipost dalam format Pdf. Lumayan cuma-cuma lho hehe..

Selesai

Demikianlah tulisan tentang kelompok prolog novel yang berkualitas. Semoga dapat tidak banyak membukakan pikiranmu Sob. Semoga Bermanfaat :)
Read More »

Cara Membuat Donat Empuk Mengembang Tanpa Ribet dan Hasilnya Sempurna

Siapa sih di sini yang nggak pernah menyantap kue donat? Kue yang identik dengan lubang di tengahnya ini memang telah jadi camilan rakyat. Mulai dari anak-anak sampai orang tua, tentu nya semua orang suka jajanan ini. Resep teknik membuat donat juga sudah tidak sedikit yang telah beredar dengan sekian banyak cara dan varian. So anda tidak harus membeli di toko kue untuk dapat menikmatinya.

Selain itu banyak juga temen-teman yang bertanya. Berikut ini Pertanyaannya :
 1. cara membuat donat empuk dan mengembang?
 2. cara membuat donat tanpa kentang?
 3. cara membuat donat kentang?
 4. cara membuat donat empuk dan mengembang sempurna?
 5. cara membuat donat jco?
 6. cara membuat donat empuk tahan lama?
 7. cara membuat donat goreng tanpa ragi?
 8. cara membuat donat kentang sederhana?
Dalam artikel kali ini, saya akan menyiapkan resep membuat donat yang pastinya mudah dan sederhana untuk menjawab semua pertanyaan itu Guys. step-stepnya gak pake ribet, bahan dan metodenya pun sudah diterangkan dalam tiap resep di bawah ini. Jangan sampai salah tahapan ya Guys, agar donat bikinanmu menjadi empuk dan dipastikan enak. Well, penasaran dengan resep itu? Yuk langsung saja periksa poin-poin di bawah ini!

Resep Cara Membuat Donat Original

Kamu dapat menikmati donat lunak yang enak dengan resep donat simpel ini.


Bahan:

 • Tepung terigu protein tinggi (500 gram)
 • Gula pasir (100 gram)
 • Ragi instan (11 gram atau 1 bungkus) 
 • Baking powder (1/4 sdt)
 • Garam (1/2 sdt)
 • Kuning telur (2) 
 • Mentega (100 gram) 
 • Susu cair (250 ml) 

Olesan:

 • Mentega
 • Cokelat yang sudah ditim
 • Meises cokelat
 • Selai
 • Gula halus
 • Sesusaikan dengan seleramu Guys

Cara Membuat Donat:

 • Campurkan gula, tepung terigu, ragi instan, baking powder, dan garam aduk dengan tangan.
 • Tambahkan kuning telur dan uleni sampai berbentuk butiran halus.
 • Tuangkan susu cair sedikit demi sedikit. Uleni sampai tercampur rata.
 • Tambahkan mentega, uleni lagi dengan cara gerakan memutar, sesekali banting adonan. Lakukan sampai adonan kalis dan licin, kurang lebih 15 menit.
 • Kumpulkan adonan menjadi satu di baskom. Tutupi menggunakan kain bersih, dan diamkan selama 1 jam.
 • Tinju-tinju adonan sampai udara keluar dan adonan kempes.
 • Bagi adonan menjadi 30 bagian, buat bulatan berbentuk bola. Diamkan lagi selama kuran lebih 10 menit.
 • Lubangi masing-masing adonan, untuk hasil yang terbaik, lakukan menggunakan tangan.
 • Goreng donat dengan minyak panas menggunakan api yang kecil-sedang. Goreng satu bagian sampai menguning, lalu balik sampai semua bagian berwarna kuning keemasan.
 • Angkat, tiriskan dan tunggu sampai dingin.
 • Hias menggunakan toping sesuai selera anda.
Nah.. Demikianlah resep membuat donat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat :)
Read More »

Cara Membuat Website Mudah Simpel dan Gratis

Cara Membuat Website Mudah Simpel dan Gratis

cara membuat website sebenarnya sudah banyak diketahui oleh banyak orang. Tapi pada kenyataannya, sekarang anda membaca tulisan ini, itu artinya masih ada orang yang membuhkan tutorial tentang cara membuat website. Maka dari itulah saya membuatkan artikel ini dengan hiasan tutorial yang mudah dipahami dan simpel untuk dipraktekkan.

Berikut ini kata kunci yang sering dicari di internet terutama di google :


cara membuat website
membuat website
cara buat website
cara bikin website
cara membuat situs web
belajar cara membuat website
bagaimana cara membuat website sendiri
cara belajar membuat website
cara untuk membuat website sendiri
cara buat web site
bagaimana cara membuat wordpress
cara membuat site
panduan membuat website
bagaimana cara membuat website gratis
cara cara membuat website
belajar membuat website dengan wordpress
cara membuat web site
bagaimana cara membuat situs web
bagaimana membuat website
cara membuat blog
membuat website mudah
cara membuat website mudah
buat website mudah
cara membikin website
bagaimana cara membuat website
membuat situs web
cara membuat situs
cara membuat wordpress
cara membuat website dengan wordpress
cara daftar website
cara bikin webset
cara belajar membuat website sendiri
cara membuat web site gratis.

sebelum masuk ke tutorial cara membuat website alangkah baiknya anda mengetahui berbagai macam website yang bisa anda buat diantaranya adalah sebagai berikut.

website berbayar dan website gratisan.

Karena judulnya adalah Gratis maka saya akan membahas tutorial yang gratisan dulu.

Ada beberapa situs yang bisa anda gunakan untuk membuat situs web gratisan diantaranya adalah wordpress.com, blogger.com, joomla.com, dsb. Tapi kekurangan dari website gratis ini adalah anda harus menggunakan subdomain dari situs web tersebut. Misalnya anda menggunakan wordpress.com, maka anda hanya bisa menggunakan domain yang berakhiran wordpress.com (namadomain.wordpress.com). Jika anda menggunakan blogger.com maka anda harus menggunakan nama domain yang berakhiran blogspot.com (namadomain.blogspot.com), dan sebagainya.

Baiklah ini dia cara membuat website gratis menggunakan blogger.com

Silakan Baca Selengkapnya Cara Membuat Website di Blogger.com

Cara membuat Website Gratisan Menggunakan Wordpress.com

Silakan Baca disini

Nah.. Setelah anda melihatnya sendiri tentunya sudah selesai kan masalahnya??

Kalau belum puas silakan bisa contact saya melalui komentar atau contact saya yang ada di laman contact us. Terima Kasih

Semoga Bermanfaat :)

Read More »

Cara Membuat Email Menggunakan Gmail

Cara Membuat Email Menggunakan Gmail

Walaupun banyak orang yang sudah tau cara membuat email, namun banyak juga orang yang belum tau cara membuat email.

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di google.

cara membuat email
daftar account baru
cara membuat email account
cara pembuatan email baru
cara membuat email baru
membuat emaill
cara daftar akun baru
cara untuk membuat email
daftar email
bagaimana cara membuat email baru
mendaftar akun baru
cara membuat account email
cara daftar akun
cara email
cara bikin akun baru
cara buat email
bikin email
buat akun email
buat akun baru
bikin email baru
cara membuat anak
cara buat email baru
cara buat akun
buat akun email baru
cara daftar email
cara membuat akun baru
bagaimana cara membuat email
cara bikin imel
cara cara membuat email
cara buat akun email
bikin alamat email baru
membuat akun email baru
bagaimana membuat email
cara membuat account
cara buat akun email baru
cara membuat email address
buat email gmail
buat gmail
buat gmail baru
buat email baru
membuat email baru
cara membuat email dengan mudah
membuat account email baru
email buat baru
buat akun google
cara membuat emaill
cara pendaftaran email
pembuatan akun email
gmail daftar
membuat account
gimana cara bikin email
cara bikin email
cara membuat email gmail
bagaimana cara membuat akun email
email baru
cara membuat akun
daftar email baru
cara mendaftar akun
bagaimana cara membuat alamat email
cara membikin akun
oke google cara bikin
buat email id
bagaimana membuat akun
download cara membuat email
bagaimana buat email
cara membuat account baru
cara pembuatan akun
cara membuat account email baru
gimana cara membuat akun
cara cara membuat akun
cara cara bikin email
gimana cara buat akun
bikin email baru google
cara buat akun imel
cara membuat email edu
bagaimana cara membuat google
membuat email

Maka dari itu saya akan memberikan tutorial membuat email step by step.

Ada banyak platfrom yang menyediakan fitur email gratis diantaranya adalah google yaitu gmail, yahoo = ymail, microsoft = hotmail dsb. fitur email yang disediakan oleh platfrom tersebut sangat mudah untuk digunakan dan jarang sekali mengalami gangguan.

Dari banyaknya platfrom gratis yang tersedia, saat ini yang menjadi email populer adalah gmail, karena dengan gmail maka kita bisa menggunakan semua fitur google dan masih banyak lagi manfaatnya. oleh karena itu, disini saya hanya akan menulis tutorial tentang cara membuat akun email menggunakan gmail.com.

Baiklah, sebelum mendaftar gmail alangkah baiknya anda mempersiapkan perlengkapannya dulu yaitu nomor telpon, smartphone/pc, koneksi internet dan alamat gmail yang keren hehe..

Nomor telpon akan anda gunakan untuk memenuhi salah satu syarat mendaftar gmail. nomor telpon yang anda gunakan harus masih aktif karena akan digunakan untuk verifikasi akun gmail.

Smartphone/pc dsb tentunya harus anda siapkan juga karena itu adalah peralatan wajib.

Setelah anda menyiapkan semuanya sekarang ikuti langkah di bawah ini dengan benar.
 1. buka browser (mozilla/chrome/internet explorer)
 2. Ketikkan di address bar "gmail.com"
 3. ada tombol sign in dan sign up. Pilih yang sign up.
 4. isikan semua kolom yang tersedia yaitu : Nama depan, Nama Belakang, Alamat email (yang anda inginkan), No Hp (yang masih aktif).
 5. Klik Tombol lanjutkan.maka akan ada halaman verifikasi no hp.
 6. pilih send by sms, maka akan muncul kolom kode verifikasi. 
 7. cek sms masuk di hp. lihat kode verifikasinya dan masukkan ke kolom verifikasi yang ada di browser. 
 8. klik verifikasi.
 9. jadilah sudah email dengan gmail anda. Good Job :)
Demikianlah Cara membuat email menggunakan gmail. Mudah kan?

Semoga bermanfaat :)
Read More »